Terms & Conditions

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 
Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja  vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Prodavatelj nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Prodavatelj te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.
Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Prodavatelja i Kupca putem Internet trgovine.
Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja  vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Prodavatelj nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Prodavatelj te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.
Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Prodavatelja i Kupca putem Internet trgovine.
 

PRODAVATELJ

 
KORTA KATARINA d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 3, 20 350 Orebić, Hrvatska
tel: +385 20 713 817
e-mail: visit@kortakatarina.com
Entered into the register of the Commercial Court of Dubrovnik under MBS 2655756
VAT-ID: HR10234399994
IBAN: HR6524070001100367465

KUPAC

 
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem PayPala i pošalje narudžbu Prodavatelju.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 

DOBNA OGRANIČENJA

 
Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Svaki kupac dužan je na upit dostavljača predočiti dokument kojim dokazuje svoju punoljetnost.
 

POSTAVLJANJE NARUDŽBI

Roba se naručuje preko elektronskog obrasca. Webshop je uvijek otvoren za naručivanje i ne postoji radno vrijeme za narudžbe. Narudžbe se obrađuju radnim danom od 10.00h - 13.00h. Kupac treba ispuniti profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
Na proizvod koji želite kupiti kliknite "Add to cart". U košarici možete birati količine ili odustati od kupnje. Nakon što ste odabrali željene artikle, kliknite na košaricu i odaberite "Blagajna". Na stranici blagajne popunite vaše podatke, odaberite način dostave, potom metodu plaćanja i odaberite "Naručite".  Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stići će na vašu e-mail adresu.
Korta Katarina d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Korta Katarina d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca robe telefonski ili e-mailom. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.
  

CIJENE

 
Cijene navedene na webu su maloprodajne, dok se povratna naknada u iznosu od €0,07 po staklenoj boci se obračunava kao posebna neoporeziva stavka. Valuta je Euro (€).
 

PLAĆANJE

 
Platiti je moguće jednokratno putem PayPala, pouzećem, kartično putem Corvus Pay-a ili na lokaciji ukoliko je izabran prikup na adresi Korta Katarina d.o.o. vinarije.
 

DOSTAVA

                 
Robu dostavljamo kurirskom službom DPD ili vlastitim prijevozom na sve adrese unutar RH.
 

STANDARDNA DOSTAVA U HRVATSKOJ

 
Vršimo dostavu na području čitave Republike Hrvatske. Rok isporuke je najviše pet radnih dana po primitku uplate, a u većini slučajeva i unutar 48 sati. Dostava je besplatna za narudžbe od €120,00. Za narudžbe manje od €119,00 cijena dostave iznosi €5,31 (PDV uključen).
 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 
 
  1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom (Obrazac izjave) poslanom poštom na adresu KORTA KATARINA d.o.o.  Bana Josipa Jelačića 3, 20 350 Orebić, Hrvatska ili elektroničkom poštom na mail : webshop@kortakatarina.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 
  1. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, ali ne prije nego što roba bude vraćena.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
 
  1. Povrat robe
U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Korta Katarina d.o.o. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Korta Katarina d.o.o. dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što roba bude vraćena. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Korta Katarina d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Korta Katarinas d.o.o. nije obvezna prihvatiti povrat robe.
 
  1. Troškovi povrata robe
Potrošač snosi izravne troškove povrata robe putem pružatelja poštanskih usluga ili dostavne službe prema njihovom cjeniku.
 
  1. Zamjena oštećene robe
Ukoliko prilikom prijevoza robe dođe do oštećenja, Korta Katarina d.o.o. će zamijeniti oštećene artikle o vlastitom trošku ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa najkasnije do 14 dana od dana primitka informacije o oštećenju artikala. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
 
  1. Zamjena krivo isporučene robe ili robe sa materijalnim nedostatcima
Ukoliko dođe do isporuke krivih artikala ili artikala sa greškom, Korta Katarina d.o.o. će zamijeniti artikle o vlastitom trošku ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa najkasnije do 14 dana od dana primitka informacije o krivim artiklima ili artiklima sa greškom. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
 
 
     7. Isključenje prava na otkaz ugovora
 
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:
● o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
● o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.
 

POVRAT SREDSTAVA

 
Ukoliko se slučajno dogodi da robu koju ste platili iz nekog razloga trenutno nemamo na lageru, izvršit ćemo povrat sredstava u roku 24 sata. Po potrebi ćemo Vas i kontaktirati da li želite da se ostatak narudžbe šalje. Mi ćemo nastojati dnevno ažurirati ponudu tako da ukoliko nečega nema, to bude blokirano za narudžbu kako bi mogućnost propusta bila minimalna.
Moguće su greške u sustavu navođenja cijena. U tom slučaju prodavatelj nije dužan isporučiti navedene proizvode po cijeni proizvoda toliko niskoj da kupac zna ili je morao znati da je riječ o pogrešci, a ne o realnoj cijeni proizvoda. 
Slike artikla su simbolične i godište na etiketi artikla može se razlikovati od godišta koje je trenutačno dostupno i koje je navedeno u specifikaciji proizvoda. 
 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 
Korta Katarina d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Korta Katarina d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 
Registracijom na internet stranici https://korta-katarina-winery.myshopify.com/ Kupac daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):
  • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika/kupaca, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju da korisnik/kupac ne želi da Prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, dužan je o navedenom obavijestiti Trgovca, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: webshop@kortakatarina.com
 

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Dubrovniku.

PRIGOVORI POTROŠAČA

 
Sve eventualne prigovore molimo uputite pismenim putem te ćemo na iste u najkraćem mogućem roku odgovoriti. Adresa je: KORTA KATARINA d.o.o.  Bana Josipa Jelačića 3, 20 350 Orebić, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na webshop@kortakatarina.com
Također vas molimo da robu pregledate prilikom preuzimanja jer naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.
Za sva dodatna pitanja budite slobodni kontaktirati nas.